De Gemeente Breda denkt graag samen met de partners in de stad mee over de mogelijkheden van community funding, ook wel Crowdfunding genoemd.

Vaak is geld een beperkende factor voor het realiseren van goede ideeën van onze Bredanaars. We doen dan ook graag mee aan dit community funding platform om prachtige ideeën voor een buurt, wijk of de stad werkelijkheid te kunnen laten worden. Het gaat, behalve om  andere mogelijkheden voor financieren, ook om ideeën met dit platform letterlijk een podium te bieden. Initiatiefnemers kunnen een beroep doen op een community funding coach voor ondersteuning bij het bijvoorbeeld het  opstellen van een projectplan of het maken van een pitch.

Matchfunding

Draagt jouw initiatief aantoonbaar bij op het gebied van participatie, werkgelegenheid en leefbaarheid in impulswijken? Dan maakt jouw initiatief kans op een bijdrage aan jouw crowdfundingcampagne. De gemeente kan 25% van het doelbedrag tot een maximum van € 5.000,- per project bijdragen aan jouw campagne. De gemeente Breda stelt in 2017 en 2018 bij wijze van experiment budget beschikbaar.

Lees alles

Om kans te maken op een bijdrage heb je al 20% in de pre-publicatie opgehaald. Verder vul je dit aanvraagformulier in waarop je gemotiveerd aangeeft hoeveel mensen je gaat bereiken met je project en hoe de activiteiten bijdragen aan de bevordering van participatie, werkgelegenheid en leefbaarheid in impulswijken. Het formulier kun je mailen naar subsidieloket@breda.nl of sturen naar het adres vermeld op het formulier.

Maximaal 5 werkdagen na je aanvraag hoor je of je een bijdrage krijgt voor je crowdfunding campagne. De bijdrage wordt zichtbaar op je projectpagina en telt mee in het door jouw gestelde doelbedrag.

De gemeente hanteert bij de beoordeling de volgende criteria:

1. De matchfundingsregeling wordt op aanvraag in behandeling genomen;

2. Het project is een bewonersinitiatief in een impulswijk (Geeren-Noord, Geeren-Zuid, Biesdonk, Wisselaar, Heuvel, Muizenberg, Kesteren);

3. Het project draagt aantoonbaar bij aan participatie, werkgelegenheid en leefbaarheid; de begroting is realistisch;

4. Onkostenvergoedingen mogen worden opgenomen; kosten van beroepskrachten worden niet vergoed;

5. Structurele vrijwilligersvergoedingen ook niet; de vergoeding gaat volledig naar activiteiten (dat deel van begrootte kosten voor activiteiten);

6. Matchfundbedrag is niet hoger dan 25% van het doelbedrag tot een maximum van € 5.000,-

7. Het initiatief komt alleen in aanmerking voor deze matchfundingsregeling wanneer er al 20% van het doelbedrag is opgehaald;

8. De initiatiefnemers wordt gevraagd de resultaten van het project te delen via socials.

 

€ 0
Gedoneerd
0
Projecten
Wij doneren
,-
Gesteund door
 
Afgelopen
van opgehaald
van 
Bereikt
Dagen te gaan
Doel bereikt