De Gemeente Breda denkt graag samen met de partners in de stad mee over de mogelijkheden van community funding, ook wel Crowdfunding genoemd.

Vaak is geld een beperkende factor voor het realiseren van goede ideeën van onze Bredanaars. We doen dan ook graag mee aan dit community funding platform om prachtige ideeën voor een buurt, wijk of de stad werkelijkheid te kunnen laten worden. Het gaat, behalve om  andere mogelijkheden voor financieren, ook om ideeën met dit platform letterlijk een podium te bieden. Initiatiefnemers kunnen een beroep doen op een community funding coach voor ondersteuning bij het bijvoorbeeld opstellen van een projectplan of het maken van een pitch.

Matchfunding

Draagt jouw initiatief aantoonbaar bij op het gebied van participatie, werkgelegenheid en leefbaarheid in impulswijken? Dan maakt jouw initiatief kans op een bijdrage aan jouw crowdfundingcampagne. De gemeente kan 25% van het doelbedrag tot een maximum van € 5.000,- per project bijdragen aan jouw campagne. De gemeente Breda stelt in 2017 en 2018 bij wijze van experiment budget beschikbaar.

Lees alles

'Wil je meer weten over matchfunding door de gemeente Breda en hoe je hiervoor in aanmerking komt, neem dan contact met ons op via info@bredabreed.nl en wij helpen je verder. Besluit je een aanvraag te doen, dan krijg je na maximaal 5 werkdagen onze reactie of je een bijdrage krijgt voor jouw crowdfundingscampagne. Deze bijdrage wordt dan zichtbaar op de projectpagina en telt mee in het door jouw gestelde doelbedrag.'

De gemeente hanteert bij de beoordeling de volgende criteria:

1. De matchfundingsregeling wordt op aanvraag in behandeling genomen;

2. Het project is een bewonersinitiatief in een impulswijk (Geeren-Noord, Geeren-Zuid, Biesdonk, Wisselaar, Heuvel, Muizenberg, Kesteren);

3. Het project draagt aantoonbaar bij aan participatie, werkgelegenheid en leefbaarheid; de begroting is realistisch;

4. Onkostenvergoedingen mogen worden opgenomen; kosten van beroepskrachten worden niet vergoed;

5. Structurele vrijwilligersvergoedingen ook niet; de vergoeding gaat volledig naar activiteiten (dat deel van begrootte kosten voor activiteiten);

6. Matchfundbedrag is niet hoger dan 25% van het doelbedrag tot een maximum van € 5.000,-

7. Het initiatief komt alleen in aanmerking voor deze matchfundingsregeling wanneer er al 20% van het doelbedrag is opgehaald;

8. De initiatiefnemers wordt gevraagd de resultaten van het project te delen via socials.

 

Wij doneren
,-
Gesteund door
 
Afgelopen
van opgehaald
van 
Bereikt
Dagen te gaan
Doel bereikt