€815
van €3.000
20
Donateurs
0
minuten te gaan
Niet succesvol!
Financiering doel van dit project werd niet bereikt op 25 juni
Delen
Gesteund door
 Onze actie

Samenvatting

Het project Samen in Beeld wil kwetsbare, onzichtbare doelgroepen zichtbaar en sterker maken. Zichtbaar door ze met elkaar te verbinden om elkaar mentaal te versterken op een positieve manier. Dat je als persoon meetelt, dat je óók belangrijk bent en nuttig. Dit werkt stimulerend en zal de kwetsbare mensen empoweren, zodat ze als zelfredzame mensen zelf hun keuze kunnen maken. 

Huidige onzichtbare doelgroepen en problemen: 

- Senioren (50 t/m 75 jr): degene die eenzaam zijn, meer sociaal contact met de maatschappij willen hebben, meer kwaliteit en plezier in het leven. Senioren die mee willen doen.

- Jongeren (11 t/m 17 jr): degene die hun school niet afmaken vanwege het ontbreken van stimulans en begeleiding in hun keuzes. Jongeren die onzeker zijn en zelfvertrouwen missen, waardoor ze een grote kans maken om mikpunt te worden voor bully’s. Jongeren die een verkeerde keuze maken en met criminaliteit in aanraking komen. Degene met 2 werkende ouders of alleenstaande ouders, die behoefte hebben aan meer stabiliteit, warmte en steun.

- jonge Statushouders (11 t/m 24 jr): Jonge Statushouders die steun en begeleiding missen vanuit het thuisfront: faalangst, keuze onderwijs, maatschappelijke onbekendheid. Hoe kunnen ze in de Nederlandse maatschappij integreren, wat zijn de gedragsregels, en wat en hoe groot zijn hun slagingskansen in Nederland.

Deze onzichtbare doelgroepen hebben afzonderlijk een probleem, maar met elkaar de OPLOSSING.

Wat het project wil bereiken met oog op maatschappelijk winst:

- socialisering van diverse doelgroepen: persoonlijke kennismaking met andere doelgroepen.

- maatschappelijk betrokkenheid: integratie, participeren, wegwerken vooroordelen en discriminatie.

- preventief ingrijpen voor verkeerde keuzes: schoolverlaten, criminaliteit, jongeren-werkeloosheid, tienermoeders. En in het uiterste geval zelfdoding.

Als extra toegevoegde waarde biedt het ook op onderwijsgebied de nodige winst. Er zal ruimte zijn om scholieren en studenten een afstudeer en stageplaats te kunnen bieden. 

Samen in Beeld is nu nodig; een nieuwe manier van denken om jezelf met anderen een mooie toekomst te bieden in een sociale maatschappij. 

Ik ben Ruud, vrijwilliger bij Samen in Beeld: ik doe mee omdat...

Ik ben in 1945 in Slowakije geboren. Helaas  moesten wij als gezin drie jaar later wegens omstandigheden uit dit land vertrekken en kwamen wij in een (vluchtelingen) opvangkamp in Oost Duitsland terecht. Hier verbleven wij drie jaar.  In 1971 ben ik via een Engels Amerikaans Duits engineering compagnie in Nederland terecht gekomen. Mijn opdracht was de Shell raffinaderij Moerdijk op te bouwen. Omdat ik alleen maar de Russische en de Duitse taal machtig was, was het voor mij niet makkelijk om mij goed verstaanbaar te maken. Ik was, omdat ik graag in dit land wilde blijven gemotiveerd om de Nederlandse taal te leren. Omdat ik deze ervaring als jongere in de praktijk heb moeten ondervinden deden zich in het verleden soms, maar meestal ongewild, misverstanden, onbegrip en irritaties voor. Sowieso en juist daarom kan ik de jongeren uit andere culturen, nieuwkomers en vooral kwetsbare jongeren in onze samenleving goed begrijpen.  Zeker omdat dit geen prettige ervaringen waren wil ik door mijn ondersteuning aan dit project voorkomen dat jongeren in onze samenleving tussen wal en schip vallen.  

Ik doe mee omdat ik vindt dat dit project laagdrempelig maar vooral toegankelijk is voor iedereen. Op deze mannier kan ik de kwetsbare, onzichtbare mensen in onze samenleving helpen om zichtbaar te worden! Wij doen dit samen op een leuke en ontspannen manier. “DOE JIJ OOK MEE”???  Groeten, Ruud.                                                           

 

Het project

Bij Samen in Beeld gaan wij niet om de tafel zitten, maar via een gevarieerd programma van spel en sportactiviteiten. Doel: de deelnemers een persoonlijke ervaring met andere doegroepen meegeven. Een stukje bewustwording.

De Senioren, jongeren en jonge Statushouders krijgen de tijd, Quality-Time, om elkaar (beter) te leren. De stimulans zit in het wedstrijdelement, de variatie van de activiteiten en de behoefte om anderen te helpen.

De deelnemers zullen ingedeeld worden in een team. Elk team bestaat uit 1 deelnemer van elke doelgroep. Samenwerken en communiceren zal hierin essentieel zijn om aan het einde van het programma teamwinnaar te worden. Dit traject bestaat uit een programma van ongeveer 6-8 weken. 

In de vakantieperiodes (b.v. mei-, zomer- en herfstvakantie) zal per vakantie 1 keer een middagactiviteit georganiseerd worden. Dit om jongeren in de vakanties een alternatief aan te bieden en ook om deelnemers te verzamelen voor de 6 wekelijkse programma. Hiermee blijft Samen in Beeld ook echt in Beeld in plaats van 1x in het jaar een activiteit te kunnen uitvoeren. 

Activiteiten: de verscheidenheid van doelgroepen en individuen vraagt maatwerk. Voorbeelden van deze activiteiten kunnen zijn: een liedje schrijven, een toneelstukje opvoeren, diverse sportspelletjes (o.a. balspellen), een speurtocht, een quiz, etc…Het kan dus van alles zijn. Bij elke activiteit kan men punten scoren. De deelnemers moeten als team gaan functioneren. De samenwerking is hierbij dus van groot belang. Dit zijn de momenten waarom het draait binnen het project: ER IS CONTACT!

Quality-Time: In de ‘Quality-Time’ momenten zullen onderling gesprekken plaatsvinden binnen de teams om elkaar als persoon beter te leren kennen: WIE is mijn teamgenoot?

Het project Samen in Beeld biedt deze doelgroepen, de bewoners in onze maatschappij, de kans om o.a. zichzelf te ontwikkelen en te leren omgaan met andere doelgroepen. Met het project Samen in Beeld leren de Senioren, middelbare scholieren en jonge Statushouders elkaars cultuur en achtergrond kennen.

Over de initiatiefnemer

Hallo, ik ben Geeta Nejal. Op 5 jarig leeftijd ben ik met mijn familie naar Nederland gekomen. Ik ben hier in Nederland opgegroeid van peuter tot een volwassen vrouw. Maar sinds kort voel ik me Nederlander. Ik voel nu pas de Nederlandse cultuur en dat vind ik mooi. Ik geniet van de gezelligheid van de smartlappen, de tulpen, het haringhappen, het kopje koffie met koekje en het fietsen. Ik kan het land met zijn bewoners nu waarderen om hun manier van leven. 

Maar waarom nu pas: ik was onzichtbaar! Onzichtbaar, omdat ik de weg volgde die gelegd was door anderen en ik viel niet op. Hierdoor miste ik de juiste steun en begeleiding om gericht mijn eigen keuzes te maken. 

Ik ben het project Samen in Beeld  begonnen omdat ik me erg betrokken voel met wat er de laatste jaren gebeurt in de maatschappij, voornamelijk met senioren en jongeren. Jongeren die onze toekomst zijn. Door de verharding in de maatschappij begon ik mij af te vragen hoe de toekomst eruit zou zien met zoals het er nu aan toe gaat. Ik kan niet accepteren dat ouderen geen plek meer hebben in deze samenleving en dat jongeren verdwaald rondlopen (o.a. onderwijs, werkeloosheid, gezondheidsproblemen, sociale afzondering) en elkaar het leven beu maken. Kleur of geen kleur. Een toekomst is toch iets waar je naar uitkijkt, omdat je doelen hebt, iets wil bereiken? 

Ik geloof dat ik met mijn project Samen in Beeld een verschil kan maken. In plaats van aan de zijkant te staan, ben ik er midden in gesprongen. Ik weet waarom ik het doe en ik heb er vertrouwen in dat het kan! Zonder hoop geen toekomst. Gelukkig vind ik hierin gelijkgestemden in vrijwilligers, ondersteunende organisaties, scholen en deelnemers.

De problemen zijn niet  in 1 dag op te lossen. Hiervoor zijn middelen nodig: handen en financiën. Geloven jullie met mij mee in een mooie toekomst? 

Begroting

Doelbedrag € 3.000,00:

- voor de activiteitendagen en 6 wekelijkse activiteit 

- minimale ontvangst voorzieningen; voor en tijdens de activiteiten (snacks, drinken, hapjes, bekers, borden, bestek, versieringen..) voor de deelnemers, vrijwilligers, publiek.

- Benodigde materiaal voor de activiteiten zelf. 

- kleine prijzen na afsluiting 6 wekelijkse programma.

- reclame- en promotiemateriaal

- locatiekosten

- Kleine onkostenvergoeding voor gemaakte kosten door vrijwilligers 

Door meer op te halen biedt het het project meer KANS om door te kunnen gaan. De kernwoorden zijn: groter, beter, meer, continuïteit, waardering vrijwilligers en tijd:

- Extra’s rond de activiteiten/evenementen. Te denken valt aan materiaal die noodzakelijke zijn, maar ook voor het vermaak en publiekstrekkers. Bijvoorbeeld springkussens, opblaas stormbaan, inhuur ijscowagen, alle deelnemers kleinigheidje ter promotie Samen in Beeld, bezoekers attentie, etc...

- Kwalitatief betere en leukere prijzen

- Gevarieerde en gezond eten en drinken. Ook voedselallergie/dieetproducten

- Diverse promotiematerialen en grotere oplage  

- Ruimte om volgende activiteiten te kunnen plannen

- Vrijwilligers waardering tonen: bv kerstpakketje, nieuwjaarsborrel

- Reserve voor onverwachte kosten

- Continuïteit Samen in Beeld

- Opstart nieuwe activiteiten

 Donaties
geleden
 Updates

 Reacties
geleden
 Opslaan
 Beloningen
€15 of meer
Dank in Beeld

Omschrijving

Bedankje voor uw donatie in uw mailbox en naamsvermelding op facebook Samen in Beeld Breda: http://bit.ly/23nWLpd

Ons bedankje

Openbare dankbetuiging op facebook en een persoonlijk bedankje in uw mailbox.

€50 of meer
Bedankt Superus - VIP klein

Omschrijving

Uitnodiging op afsluiting activiteitenprogramma

Ons bedankje

Publiekelijke waardering met applaus op podium + vermelding donatie FB

€100 of meer
Bedankt Suprême - VIP normaal

Omschrijving

Uitnodiging inclusief 2 drankjes en snacks.

Ons bedankje

VIP Normaal kaartje: uitnodiging, applaus op podium, drinken, snacks + vermelding donatie FB

€250 of meer
Bedankt Suprême Top - VIP Groot

Omschrijving

Uitnodiging inclusief 4 drankjes, snacks + ERELINTJE!

Ons bedankje

VIP Groot kaartje: uitnodiging, ERELINTJE , applaus op podium, drinken, snacks + vermelding donatie FB

€600 of meer
VIP Brons: Uitnodiging als ERE-GAST Brons + Banner

Omschrijving

Kaartje ERE-GAST Brons + 1x je eigen banner met logo/naam plaatsen

Ons bedankje

Uitnodiging als ERE-GAST Brons: LINTJE, prive bediening, rij 3, VIP Groot (gezelschap gratis entree, excl. drinken). Erkenning en bekendheid als sociaal maatschappelijk betrokkene.

€1.000 of meer
VIP Zilver: Uitnodiging als ERE-GAST Zilver + Eigen Team + Banner

Omschrijving

Kaartje ERE-GAST Zilver + een Team [bedrijfsnaam] + 1x Banner

Ons bedankje

Uitnodiging als ERE-GAST Zilver: LINTJE, prive bediening, RIJ 2, VIP Groot (gezelschap gratis entree, excl. drinken). Erkenning en bekendheid als sociaal maatschappelijk betrokkene.

€3.000 of meer
VIP Goud: Golden Ticket + Onbeperkte promotie + Eigen team + Banner

Omschrijving

Golden Ticket ERE-GAST Goud + onbeperkte promotie tot einddatum 6 weekse programma + een Team [bedrijfsnaam] + 1x Banner

Ons bedankje

Uitnodiging als ERE-GAST GOUD: GOUDEN LINTJE, prive bediening, RIJ 1, VIP Groot (gezelschap gratis entree, incl. 1x drinken p/p. Erkenning en bekendheid als sociaal maatschappelijk betrokkene.